Osmose onderzoek

Osmose is toetreding van vocht in een een halfdoorlatende huid van bijvoorbeeld een polyester schip. 

Bescherming van het laminaat bestaat uit gelcoat of vochtremmende verfsystemen. Indien deze lagen aangetast, verouderd of door slechte bouwwijze in mindere staat dan zal er water kunnen binnendringen. 

Gevolgen zijn blazen op de romp en opbouw en in het slechtste geval delaminatie. Met vochtmetingsapparatuur kan een beeld worden gegeven van deze vochtinsluiting en de potentie voor osmose. 

Zijn er blazen of onthechting dan betekent dit extra kosten voor behandeling hiervan. Het is niet onoplosbaar maar wel een belangrijk aandachtspunt. 

Tijdens de keuring en in de rapportage wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed.